Make your own free website on Tripod.com
JAY SHREENATHJI
HINDU GODDESS

Home
PRABHU PRARTHANA
SHREENATHJI PAGE
LORD SHIVA PAGE
KRISHNA BHAKTI PAGE
HINDU GODDESS
TEMPLE PAGE - 1
TEMPLE PAGE - 2
FAVORITE LINKS

maa saraswati shloka

anisaras.gifyaa kundendu tushhaar haara dhavalaa yaa shubhravastraavR^itaa .
yaa viiNaavarada.nDa ma.nDitakaraa yaa shvetapadmaasanaa .
yaa brahmaachyutasha.nkaraprabhrutibhirdevai sadaa va.nditaa .
saa maaM paatu sarasvatii bhagavatii niHsheshha jaaDyaa pahaa ..
Fair as a jasmine flower, the moon or a flake of snow,
Dressed in white, her hands adorned by the graceful veena staff,
Adorned by Brahma, Vishnu, Shiva, and the other deities,
Protect me, Oh Goddess Saraswati, remover of ignorance inert.

devi.gif

anilakshmi.gif

s2.jpg